บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเม็ดพลาสติกผสมสีและสารปรุงแต่งแบบเข้มข้น (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารปรุงแต่งสำเร็จรูป (Compound) และสีผสมพลาสติกชนิดผงสำเร็จรูป (Dry Colorants) ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านสารปรุงแต่งคุณสมบัติสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท ในปี 2550 ได้มีการขยายธุรกิจ โดยก่อตั้ง "บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด" เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ (Filler Masterbatch) พร้อมทั้งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี สามารถสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มการใช้งานอาทิเช่น Filler , Additive , Compound and Color Masterbatch เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี และได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จึงทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และการบริหารงานขององค์กรอย่างเป็นมาตรฐาน

"เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อส่งมอบคุณค่าและความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง"

ข้อมูลบริษัท

  • วันที่ก่อตั้ง :13 สิงหาคม พ.ศ.2546
  • วันที่เสนอ IPO :14 มิถุนายน พ.ศ.2554
  • ทุนจดทะเบียน :652.34 ล้านบาท
  • พื้นที่บริษัท :38,000 ตารางเมตร
  • พื้นที่คลังสินค้า :7,000 ตารางเมตร
  • พื้นที่โรงงาน :7,000 ตารางเมตร
  • กำลังการผลิต :ประมาณ 60,000 ตัน/ปี
  • สายการผลิต :15 Extruders
  • บริษัทย่อย :บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด, บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด
  • จำนวนพนักงาน :250 คน

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและการพัฒนา

หน้าที่

ปรับปรุงทรัพยากรที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาโซลูชั่นเพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

คุณค่า

มีส่วนร่วมและแบ่งปันผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

ใบรับรอง

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

ผู้สอบบัญชี